Close

Onsdagstreningen tangerer all time high

Den andre onsdagen på rad var det 20 Overtoppere som stilte opp ved Skansebakken. I tillegg var det også noen gjester med deriblant Thaulow. Kloumann og Bugge stilte også presist til start. Et behersket felt av gule karer med lysende lykter gikk rolig inn til Storbekkhytta. Som tidligere ble det ett oppvarmingsdrag på 3 minutter og deretter 6×3 minutter intervall opp til Heggelivannet. Et herlig skue og godt å se at alle gir jernet på hvert enkelt drag. For alle som skal gå Marsjen, bør ikke disse bakken nå by på noen særlig utfordring. Hvem som var der kan du se under. 

 

  Totalt 29.jan
Thomas Christian Holter 23 1
Anders Prietz 19 1
Kjetil Landmark 16 1
Andreas Mellbye 15  
Andreas Engebretsen 14 1
Jørgen Hjemdal 14 1
Sølve Skeie 14 1
Eivind Anders Sørlie 12 1
Erik Syrdalen 12 1
Jon-Kristian Prietz 11 1
Knut Beck Engebretsen 11  
Per Kumle 11 1
Bjørn Kvaal Hjermann 9 1
Ole Fredrik Anker-Rasch 9  
Stig Georg Benestad 9 1
Birger Solberg 8  
Harald Sverdrup 8 1
Ola Ebbesen 8  
Per Kaarby 8  
Sverre Petlund 8 1
Bernt Lund 6  
Jacob B. Stolt-Nielsen 6  
Dag Mobakken 5  
Hans Ellingsen 5 1
Sverre Theodor Huse 5  
Arno Berg 4 1
Erik Brathen 4  
Peder Chr Løvenskiold 4 1
Øystein Ree 4  
Hans Henrik Kloumann 3 1
Ole Petter Knoph 3  
Svein Narve Børstad 3  
Fridtjof Jebsen  2 1
Nicolai Harald Løvenskiold 2  
Jørgen Waaler 1  
Nils Bugge 1 1
Øystein Løseth 1  
Andreas Scheel 0  
Egil Wickstrand Iversen 0  
Hans Erik Tofte 0  
Harald Gefle 0  
Helge Huseby Haug 0  
Johnny Ryvoll 0  
Lars Thorrud  0  
Ole Andreas Halvorsen 0  
Per-Arnfinn Brekke 0  
Petter Anderssen 0  
Rune Helland 0  
Rune Natås 0  
Thor Willy Christiansen 0  
Øyvind Solvang  0  
Snitt 11,46 20

 

 

Overtoppen