Close

Overtoppen og Baker Hansen overrekker sjekk til Aktiv mot kreft

Under Oslo Skishow i Oslo i juni ble en sjekk på 100.000 kroner overrakt til Aktiv mot Kreft. En meget stor takk til Baker Hansen. Dette er en flott måte å bidra på til en viktig sak, som berører veldig mange.

Overrekkelsen
Overrekkelsen

 

Overtoppen