Close

Overtoppentrening i Tromsø

Under besøk hos Sindre i Tromsø, fikk vi med oss Johnny på treningstur til Tromsdalstind. Delvis jogg og delvis skigang. Ute i overkant av 3 timer. Johnny får godskrevet minst 2 treninger på dette.

Overtoppen