Close

Rapport Birken finpuss 15.mars


På kort varsel stilte 13 karer på trening fra skansebakken – takk til Overtoppen appen. Etter en mild dag hadde det frosset på, men mye rusk i sporet etter den kraftige vinden førte til plutselig lugging også for felleski gutta. Rooolig oppvarming til Storbekkhytta – så et oppvarmingsdrag til avtaket til Kampen fulgt av 3 drag  (derav de to siste var hivedsaklig stakedrag. Første og siste drag ble visst lange, men støtteapparatet trenger bra kapasitet for å pushe damene ved overtoppen matstasjonen lørdag. Flott utfor trening på det skarpe føret tilbake.

Følgende fikk frammøte (og overtoppen/Baker Hansen ski muffer) – takk til Bernt og Ola): Harald S, Anders, Dag, Bernt, Fritjof, Erik B, Bjørn, Espen, Sølve, Rune N, Ola, Andreas E og Knut E.


  • Tid 1:20 brutto

 

Leave a Reply

Overtoppen