Close

Rekorddeltagelse i Blodslitern 2015

Klubbmesterskap i løping for Overtoppen er en årlig begivenhet første lørdag i november som er åpen for alle. Derfor var det gledelig at så mange som 37 deltagere stilte på startstreken. I år var Fossum Raske Damer spesial inviterte og 11 spreke damer tok utfordringen. I tillegg stilte 5 gjester i herreklassen. Blodslitern er en stor utfordring både psykisk og fysisk – et løp kun for de tøffeste…

Plass Navn Klubb
1 Andreas Engebretsen Overtoppen 20:55
2 Labbe Lund Gjest 21:00
3 Knut Engebretsen Overtoppen 21:11
4 Espen Helgesen Gjest 22:13
5 Pål Rise Gjest 22:58
6 Thomas Holter Overtoppen 23:30
7 Einar Lundgård Gjest 24:06
8 Ole Petter Knoph Overtoppen 24:17
9 Johnny Ryvoll Overtoppen 24:35
10 Stig Benestad Overtoppen 24:41
11 Rune Helland Overtoppen 24:50
12 Anders Prietz Overtoppen 25:15
13 Kjetil Landmark Overtoppen 25:36
14 Ola Ebbesen Overtoppen 25:43
15 Per Kumle Overtoppen 25:47
16 Nina Stenstadvold Fossum Raske Damer 25:49
17 Andreas Melbye Overtoppen 26:05
18 Karine Rostad Fossum Raske Damer 26:26
19 Eivind Sørlie Overtoppen 26:37
20 Selma K Lie Fossum Raske Damer 26:39
21 Ole Anker Rasch Overtoppen 26:51
22 Randi Fosnæs Fossum Raske Damer 26:59
23 Anne Bull Haaversen Fossum Raske Damer 27:02
24 Helene Skeie Fossum Raske Damer 27:10
25 Hans Henrik Klouman Overtoppen 27:13
26 Sverre Huse Overtoppen 27:23
27 Jørgen Hjemdal Overtoppen 27:39
28 Anne Dæhli Fossum Raske Damer 27:48
29 Tove Øier Vidje Fossum Raske Damer 27:56
30 Jacob Stolt-Nilsen Overtoppen 27:57
31 Bernt Lund Overtoppen 28:07
32 Kristin Landmark Fossum Raske Damer 28:17
33 Per Kaarby Overtoppen 28:33
34 Helene Løvquist Fossum Raske Damer 29:20
35 Fridtjof Jebsen Overtoppen 30:34
36 Birgit Sisjord Fossum Raske Damer 31:02
37 Jørgen Waaler Overtoppen 31:17

Leave a Reply

Overtoppen