Close

Rekorddeltagelse på treningen 27.11.13

Onsdag kveld møtte det opp 17 Overtoppere til elghufs i Korken med Kalle. Bakkjen var tilbake etter et lengere avbrekk, OP kom fra Lørenskog og sammen med resten av gjengen ble det gjennomført intervaller fra Midtstuen og helt opp til tårnet. Intervallene som ble kjørt var 2-4-2-4-2-4-2. Mange fornøyde Overtoppere jogget rolig ned fra tårnet, og den etterhvert vanlige bildeseansen ble gjennomført i bånn. Sjekk ut bildet på Instagram #Overtoppen. De som stilte var Andreas E, Engern, Prietz, Sverdrup, Knoph, Ebbestad, Mellbye, Jon-K, Hjemdal, Kaarby, Mobakken, Skeie, Benny, Syrdalen, Sørlie, Landmark og undertegnede. Etter treningen ble Den brukne stav – overlevert til OP etter forrige års trøblete sesong. Lurer du på hvordan du ligger an på statistikken? Read more

 

 

 

    Søn Ons Lør Søn Ons Lør Søn ons lør søn ons lør
  Totalt 3.11. 6.11. 9.11. 10.11. 13.11. 16.11. 17.nov 20.nov 23.nov 24.nov 27.nov 30.nov
Thomas Christian Holter 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
Anders Prietz 7 1 1 1 1 1   1       1  
Andreas Engebretsen 7   1 1 1       1 1 1 1  
Kjetil Landmark 7 1 1   1 1   1 1     1  
Andreas Mellbye 6           1 1 1 1 1 1  
Jørgen Hjemdal 6   1 1   1     1 1   1  
Knut Beck Engebretsen 6     1       1 1 1 1 1  
Jon-Kristian Prietz 5   1     1   1 1     1  
Sølve Skeie 5 1 1     1         1 1  
Bernt Lund 4         1 1   1     1  
Birger Solberg 4     1     1   1 1      
Eivind Anders Sørlie 4 1 1     1           1  
Ole Fredrik Anker-Rasch 4   1     1     1 1      
Bjørn Kvaal Hjermann 3     1     1   1        
Erik Syrdalen 3   1     1           1  
Harald Sverdrup 3         1     1     1  
Jacob B. Stolt-Nielsen 3     1   1 1            
Ola Ebbesen 3             1 1     1  
Per Kaarby 3         1     1     1  
Per Kumle 3     1     1     1      
Stig Georg Benestad 3   1     1     1        
Svein Narve Børstad 3     1   1 1            
Sverre Petlund 2             1     1    
Arno Berg 1         1              
Dag Mobakken 1                     1  
Erik Brathen 1     1                  
Nicolai Harald Løvenskiold 1               1        
Ole Petter Knoph 1                     1  
Peder Chr Løvenskiold 1               1        
Sverre Theodor Huse 1                 1      
Andreas Scheel 0                        
Egil Wickstrand Iversen 0                        
Fridtjof Jebsen  0                        
Hans Ellingsen 0                        
Hans Erik Tofte 0                        
Hans Henrik Klaumann 0                        
Harald Gefle 0                        
Helge Huseby Haug 0                        
Johnny Ryvoll 0                        
Jørgen Waaler 0                        
Lars Thorrud  0                        
Nils Bugge 0                        
Ole Andreas Halvorsen 0                        
Per-Arnfinn Brekke 0                        
Petter Anderssen 0                        
Rune Helland 0                        
Rune Natås 0                        
Thor Willy Christiansen 0                        
Øystein Løseth 0                        
Øystein Ree 0                        
Øyvind Solvang  0                        
Snitt 10,18 5 11 11 4 16 8 8 17 9 6 17  
Overtoppen