Close

Rekordfremmøte etter ferien

På første trening etter ferien (10/8) stilte 18 mann (inkludert Clem) og 5 bikkjer til intervall trening i Blodsliter traseen. Etter en rolig oppvarming hvor alle ble oppdatert på medlemmer som man ikke hadde sett på en stund ble det kjørt 2 – 3 – 4 – 3 – 2 – Trening201608101 intervaller.  Det var ekstra hyggelig å se igjen Bakkjen, Børstad, Waaler  og Bugge i tillegg til Sørlie, Mellbye, Hjermann, Sverdrup, Skeie, Kumle, B Lund, Andersen, Ellingsen, Huse, Knoph, Gaffel og Clem.

Leave a Reply

Overtoppen