Close

Rekordfremmøte i korken

Hele 21 gulinger stilte opp på Kalle sin trening fra Midtstuen på onsdag. Etter den obligatoriske oppvarmingen ble det kjørt følgende serie; 2-3-4-5-4-3-3 som bragte gjengen nesten helt til topps. De som stilte denne dagen var: Enger’n, Holter, Mellbye, Holm, Sørlie, Ebbesen, Petlund, Skeie, Clem, Berggrav, Braathen, Sverdrup, Nicke, Jebsen, Kaarby, Stolten, Ellingsen, Knoph, Brekke!, Kloumann! og Anderssen!

Leave a Reply

Overtoppen