Close

Stor aktivitet onsdag 25/2 og helgen 28/2

Onsdagstreningen 25/2 med meget bra oppslutning (16 mann) på realt klisterføre i Sørkedalen – 4x4x4x4x2 intervaller opp til Heggelivann: Andreas E, Knut E, Anders, Hjermann, Landmark, Sørlie, Ellingsen, Syrdalen, Løseth, Erik B, Benny, Petlund, Stig, Nikke, Huse og Mellbye

Lørdagslangtur 28/2 gikk tur-retur Østernvannsvingen løvlia: Petlund, Sørlie, Holter (staket hele turen), Erik S, Landmark, Mellbye og Benny.

Lørdag 28/2 Lillomarka Rundt (30 km): #1) Engern, #3) A. Prietz, #5) Nikke

Overtoppen