Close

Styret i Overtoppen 2008/09

Styret ble gjenvalgt på generalforsamlingen høsten 2008.

Stig Benestad – President
Nickolai Løvenskiold – Aktivitetsleder
Jørgen Waaler – Kasserer
Ole A Rask – Bekledning

Overtoppen