Close

Trening i Bærumsmarka med god avstand

Etter flere avlyste treninger møtte 22 mann opp på Østernvannsvingen i går. Det var stor glede å spore blant medlemmene som dukket opp. På grunn av det kalde været og for å ivareta anbefalingene startet oppvarmingen mellom 18:28 – 18:38 dvs. etter ankomst av løperne. Etter rolig puljevis oppvarming gikk første draget opp speiderbakken. Dette var ment som ett oppvarmingsdrag, men flere fikk merke syra på vei opp. Neste draget gikk opp til Triungsvann i lett terreng. Deretter fulgte ett stakedrag hvor det ble innført parstart for å holde avstand. Videre ble det 3×3 minutter fra Triungsvann opp til Blekktjern ved Tjæregras. Desserten ble rolig tur via Haslumseterkappel – Eiksbakkhytta med retur tilbake via Abbortjernsveien. Følgende blir kreditert fremmøte med kryss i boka: Andreas M, Andreas E, Arno, Eivind, Fridtjof, Hans, Syl, Sverdrup, Helge, Ole, Sølve, Thomas, Bernt, Christian, Dag, Jørgen, Kaarby, Kumle, Kjetil, Knut, Per-Arnfinn og Peder.

Leave a Reply

Overtoppen