Close

Treningsrapport 06.01.2021

Pipenhus viste seg fra en varmere og bedre side enn ventet. Temperaturen økte fra -15 til -7 siste døgn. Det planlagte rolige programmet kunne justeres noe. Det ble av den grunn lagt inn 5 drag for å få målt juletreningen. Fra bakken i enden av Lysedammen kjørte deltakerne 3+5+4+3+4.5 minutters drag som brakte løperne til toppen av langbakken mot Oppkuven. Deretter gikk ruten ned til Speakers og over til Heggelivann. Retur Pipenhus og 24 km totalt.

Fremmøte på: Birger, Ole, Christian, Erik, Andreas M, Jacob, Fridtjof, JonKr, Helge, Eivind, Bjørn, Thomas, Knut og Andreas E.

Leave a Reply

Overtoppen