Close

Treningsrapport 14.11.2015

Tiltross for tungt vær i høyden, ble det brukbart Overtoppen frammøte på “Børstad” treningen.

Følgende overtoppere fikk godkjent frammøte:

Jørgen h.
Bjørn hj
Ole
Bernt
Per ku
Eivind (100%)
Kjetil (100%)
Knut E (100%, treningsleder)

Spesielt bemerkes at Helge Clem var med og keen foruten Pål og Einar m.fl.

Trasé  blåmerket ned til skådalen, bånntjern, måneskinnsløypa, lorttjern,
skjennungstua, tryvann ( myr for de tøffeste). – kleiva til tryvannstårnet – endel kjørte spurt opp.
God stemning 1:54, 15,5 km (litt kortere enn planlagt 2:04)

Knut E.

Leave a Reply

Overtoppen