Close

Treningsrapport for onsdag 16/1

Flytting av treningen til Fossum i “hui og hast” var et sjakktrekk – flotte forhold med nykjørte spor og bare litt grus noen få steder. Bra oppmøte var det også: Mellbye, Landmark, Holter, Prietz jr, Sørlie, Peder L, Syyl, Ellingsen, Hjemdal, Kumle, Hjerman (uten ski) og Putin. Meget rolig oppvarming opp til Østernvann, deretter 3 x 4 minutter bakkedrag og 1 x 4 minutt stakedrag. Dette har gutta godt av!! Rolig nedkjøring rundt Abbortjern og retur Fossum. Treningen var underlagt streng disiplin bortsett fra et par stykk med holdningen “ikke gjør som morra di sier”. Ja Holter/Sørlie – jeg tenker på dere.

Overtoppen