Close

Treningsrapport Kohort Oslo 03.03.2021

Et spredt felt møtte til dyst i Sørkedalen med forskjellig utstyr og antrekk. Feltet var Covid 19 spredt fra start. Etter semihard oppvarming til Storbekk ble det kjørt 2 minutter oppvarmingsdrag etterfulgt av 3+3+4+4+2,5+3 minutters drag. De fleste bør ha besøkt rød sone. Treningsleder registrerte Arno, Øystein L, Kjetil, Helge, Ole, Thomas, Espen, Anders, Jon Kristian, Knut og undertegnede.

Andreas E

Leave a Reply

Overtoppen