Close

Treningsrapport onsdag 14. oktober

Det ble notert 27 mann der Peder og Jernmann (og kanskje noen flere) ikke rakk det viktigste, nemlig bildet.

Sverdrup var kveldens treningsleder og tok oppgaven med stort alvor og god fløyte. Det ble gjennomført oppvarming og 2 min oppvarmingsdrag, deretter en pyramide 2-3-4-3-2, så 3-2-3, og et avsluttende sprintdrag helt til topps. Takk til Espen som fant en fullgod coronafri trasse.

Treningen gikk i den gamle Akebakken og fortsatt anleggsveien til Tårnet, forbi Tommkleiva

[red:] Det ble underveis diskutert hvor den gamle bob-banen fra Oslo OL 1952 gikk. Denne artikkelen (morsom!) forteller i detalj om den gamle bobbanen, mens på skissen nedenfor har jeg for info stiplet inn gårsdagens tur opp Akebakken. Bobbanen gikk altså stort sett parallelt, men til høyre for dagens trase.

Følgende får cred for oppmøte: Anders Prietz, Eivind Anders Sørlie, Thomas Christian Holter, Knut Beck Engebretsen, Andreas Mellbye, Bjørn Kvaal Hjermann, Erik Braathen, Sølve Skeie, Harald Sverdrup, Kjetil Landmark, Birger Solberg, Per Kumle, Christian Ness, Erik Syrdalen, Andreas Engebretsen, Jacob B. Stolt-Nielsen, Jørgen Hjemdal, Fridtjof Jebsen , Hans Ellingsen, Ola Ebbesen, Per Kaarby, Svein Narve Børstad, Peder Chr Løvenskiold, Jon-Kristian Prietz, Øystein Løseth, Harald Gefle og Espen Holm

Leave a Reply

Overtoppen