Close

Vellykket Overtoppen Venue

Det var totalt 32 Overtoppere som stilte opp på årets første Venue i Sørkedalen. En treningskveld med nogåt attåt, hvor fremmøte var all time high!.  Det var en flott skue å se alle kara i to spor, stakende oppover Gråseterveien. Det ble programmessig gjennomført teknikk trening i staking med Knut og undertegnede. Her har mange mye å hente på å være litt fokusert på teknikken. Etter litt instruksjon og video(Knut) var det store forbedringer å spore. Etter dusj og badstu stilte Peder opp med en herlig elg gryte og Baker’ne med kaker til dessert, samt ferske bakervarer til familien. Takk til dere!!   Kloumann har allerede fått blod på tann og lagt ut lørdagens langtur (se egen sak) Takk til alle som stilte og bidro til at det sosiale stod i fokus og ikke kun intervaller og melkesyre! Under følger deltakeroversikten.

 

  Totalt 29.jan 02.feb 05.feb 12.feb
Thomas Christian Holter 25 1   1 1
Anders Prietz 22 1 1 1 1
Andreas Mellbye 17     1 1
Jørgen Hjemdal 17 1 1 1 1
Kjetil Landmark 17 1 1    
Sølve Skeie 16 1   1 1
Andreas Engebretsen 14 1      
Eivind Anders Sørlie 14 1   1 1
Erik Syrdalen 14 1 1   1
Jon-Kristian Prietz 14 1 1 1 1
Knut Beck Engebretsen 13     1 1
Per Kumle 12 1     1
Sverre Petlund 11 1 1 1 1
Bjørn Kvaal Hjermann 10 1 1    
Harald Sverdrup 10 1   1 1
Ola Ebbesen 10     1 1
Ole Fredrik Anker-Rasch 10       1
Per Kaarby 10     1 1
Stig Georg Benestad 10 1     1
Bernt Lund 8     1 1
Birger Solberg 8        
Dag Mobakken 7   1   1
Hans Ellingsen 7 1   1 1
Jacob B. Stolt-Nielsen 6        
Sverre Theodor Huse 6       1
Erik Brathen 5   1    
Hans Henrik Kloumann 5 1 1   1
Peder Chr Løvenskiold 5 1     1
Arno Berg 4 1      
Nicolai Harald Løvenskiold 4     1 1
Ole Petter Knoph 4       1
Svein Narve Børstad 4       1
Øystein Ree 4        
Fridtjof Jebsen  3 1     1
Nils Bugge 2 1     1
Rune Natås 2     1 1
Øystein Løseth 2       1
Egil Wickstrand Iversen 1       1
Harald Gefle 1       1
Jørgen Waaler 1        
Per-Arnfinn Brekke 1       1
Andreas Scheel 0        
Hans Erik Tofte 0        
Helge Huseby Haug 0        
Johnny Ryvoll 0        
Lars Thorrud  0        
Ole Andreas Halvorsen 0        
Petter Anderssen 0        
Rune Helland 0        
Thor Willy Christiansen 0        
Øyvind Solvang  0        
Snitt 12,28 20 10 16 32

 

 

Overtoppen