Close

VM nytt : OT hedrer H.M.Kongen

OT v/ avd. samfunnsansvar & myndighetskontakt har lykkes godt med sine

ambisjoner og vi er meget stolte over at OT medlem Ole A-R bekler rollen

som styrelder i Skiforeningen. I den forbindelse vil OFAR få en sentral rolle

ifm VM og vil pleie kontakt med H.M.Kongen og andre digniteter. Vi er trygge på

at også H.M.Kongen er stolt over å komme så tett på en av våre fremste menn.

De øverste organer i OT har i denne forbindelse truffet flg. vedtak:

1. Inspirert av curling guttas suksess med å gi H.M.Kongen et sett av

” klovnebuksene ” under siste OL , betros OFAR oppgaven å

forære H.M.Kongen  et sett av OT`s konkurransedress, bedre kjent som

kyllingantrekket , med tilhørende OT skilue. Tid og sted for overrekkelsen

overlates til OFAR å bestemme , men den kan typisk skje under beste sendetid

på TV , f.eks. umiddelbart før premieutdelingen på 50 km. 

2. OFAR tillates å opplyse til H.M.Kongen at OT vil støtte arbeidet med en

statue av Kong Harald , som kan stå ved siden av statuen av Kong Olav

i Kollen , samt at OT vill bli beæret dersom H.M.Kongen i så fall vil stå modell

i kyllingantrekket.

3. Dersom Dronning Sonja skulle tilkjennegi misunnelse over H.M.Kongens

OT antrekk , er OT styret forberedt på å behandle en slik mulig henvendelse som

ekstraordinær hastesak.

4. For at Skiforeningenn , det norske folk og det internasjonale publikum skal bli 

minnet om hvor OFAR egentlig hører hjemme , oppfordres OFAR til å stille i OT`s klubb

jakke + lue ved passende anledninger under VM.  

 

 

Overtoppen