Close

Fin lørdagstur pålitt (for) raskt føre

Ole A, rekrutt Clem og rekrutt Espen og Bjørn stilte uten nødvendig verneutstyr på klink is på Sollihøgda. Etter hvert ble det noe bedre, men med null feste ble det staking hele veien. Snudde rett før Sørsetra og returnerte til Sollihøgda uten alvorlige skader. Fin tur!

Leave a Reply

Overtoppen