Close

Glatt i Korken onsdag 23/11

Til tross for rykter om bra skiføre på Solihøgda stilte det en relativ stor gul gjeng for å løpe 2x2x3x4x5x4x3… med Kalle: 2 blad Engerbretsen, 2 blad Prietz, Stolten, Clem, Jebsen, Hansemann, Ole, Kumle, Ola, Langemark, Børstad, Birger, Holm, Peder? og kanskje noen fler? Deilig å ta trikken ned med Engern.

Leave a Reply

Overtoppen