Close

Mange å takke

Fra mitt ståsted vil jeg takke alle de OT `ere som tar initiativ og på andre måter står på for at vi skal forbli den enestående klubben vi er så heldige å tilhøre. Vi har nettopp avvilket Klubbmesterskapet med Nicke i spissen. Før det hadde Kjetil HK after ski og Egil et topp VM opplegg med OT familier. Så kommer vårtur gjennom Marka , arrangert av Rune , OP og Benny ; alternativt Valdresmarsjen m/ Kaarby. Neste opplegg er  topptur til Hemsdal v /Per-Arnfinn og Jon-Kr. Deretter drar Sverre Tny M & Co til Syden for å innlede sykkelsesongen. Og ikke minst så har Jon-Kr. og Enger`n gjort en topp jobb med Jub.tur til Frankrige i feb. 2012. Mange andre bidrar også til å holde limet sammen ; ikke minst våre to hovedtrenere. Flere kunne vært nevnt ; poenget er at mange gjør stort og smått , og at alle fortjener stor takk. Å være President for denne gjengen er slik sett en walk in the park. Bra gutta . Jeg er stolt !

Overtoppen