Close

Medlemsundersøkelsen 2019

Styret i Overtoppen har utarbeidet en medlemsundersøkelse for å få medlemmenes tilbakemelding på driften av klubben.

Alle skal nå ha mottatt en e-post med med lenke til spørsmålsskjemaet, som er utarbeidet i Google Forms. Det skal ikke være nødvendig å registrere seg eller å ha en egen Google konto for å delta, og svarene forblir anonymisert også for Styret.

Alle medlemmene oppfordres til å besvare spørsmålene slik at vi i best mulig grad kan tilby det gutta ønsker!

Om noen har problemer med skjema så vennligst si ifra til Espen, så skal vi se om vi kan få løst det.

Frist for innsending er satt til 17. september.

Leave a Reply

Overtoppen