Close

Styret 2012/13

Styret i Overtoppen bestod av følgende personer i 2012/13

 

Knut B Engebretsen – President

Jon Kristian Prietz – Aktivitet

Sverre Pettlund – Marked

Jørgen Waaler – CFO

 

Overtoppen