Close

Treningsrapport 7. november 2013

Første onsdagstrening for Overtoppen etter GF

Som vanlig på en onsdag stilte en gjeng med yre gulinger opp på Midtstuen kl. 18:30. Kalle Aketuns Milsluker trening har vokst mye og fyller snart hele skogen. Følgende 11 Overtoppere stilte: Engebretsen jr, Ole Anker, Skeie, Hjemdal, Jon-K, Sørlie, Syrdalen, Langemark, Stig, Holter og Prietz. Dette var en meget bra start for året! Gruppa delte seg i to, hvor noen deltok på den store gruppas løping i trapper i Holmenkollen mens resten kjørte egen OT trening. Thomas Holter som treningsleder sikret høy kvalitet og full guffe: 2 – 3 – 4 – 5 – 4 – 3 – 3 minutters intervaller med endestasjon helt oppe ved Tryvannstårnet.

Overtoppen