Close

Terminliste for vinter-vår 2020 lagt ut

Det er nu lagt ut terminliste gjeldende frem til sommeren. Den er å finne under “Hvor er treningen”. Sjekk om du er satt opp med ansvar for å lede en trening eller har fått tildelt annet ansvar. Den som er oppsatt med ansvar møter selv eller får en annen til å overta (ikke bare melde tilbake til treningsleder at det ikke passer).

Vi er inne i en skiftende sesong, så endringer fra det oppsatte skjer avhengig av forhold og muligheter. Følg derfor med på websiden og Facebook for å få med avvik.

Oppdager du feil i datoer eller andre konflikter (kryssende arrangement e.l) så gi tilbakemelding til treningsleder. Terminlisten er “levende” og oppdateringer vil forekomme fra tid til annen. Større endringer annonseres.

Leave a Reply

Overtoppen