Close

Sterk innsats av 18 karer på omvendt pyramide

På parkeringsplassen stilte forventningsfulle og pratesjuke karer til elghufs med staver fra Bogstad badeplass. Etter oppvarming rundt Jegersborgdammen startet vi med et 4! Minutters oppvarmingsdrag. Deretter kjørte vi 3-2-1-2-3-4 min drag med 2 min pause. Med dette opplegget var vi bare ca 1 min fra tårnet, men treningsleder var sterk og stod i mot presset om dessert drag helt til topps. Bjørn og Thomas var godt framme og Sølve var dyktig med å sørge for at vi fikk nok pause.

tilbake løp vi sti ned forbi vakre Strømsdammen (bildet). Sølve, Anders, Dag Henrik (med mange instrumenter på kroppen) og Helge C får godkjent frammøte i tillegg på oss på bildet – dvs. Andreas M, Harald S, Espen, Jørgen H, Thomas, Ole, Jon Chr, Per Kumle, Bjørn, Thomas, Fridthjof, Eivind, Ola, Børstad og dagens treningsleder Knut.

Leave a Reply

Overtoppen